Nicosia
  22468787
22468788
  Nicosia
  22317345
22317343
  Larnaca
  24813812
24531599
  Nicosia
  22456860
22321517
  Limassol
  25823500
25823501